Herby szlacheckie

Pochodzenie dla wielu ludzi to jedna z najważniejszych i podstawowych wartości, która wpływa na poczucie własnej tożsamości. Świadomość własnego pochodzenia napawa duma i buduje poczucie bezpieczeństwa. Dlatego, herby szlacheckie traktowane są z szacunkiem i wciąż chętnie zdobywamy i poszerzamy o nich wiedzę. Tak narodziła się heraldyka.

Czym jest heraldyka?
Heraldyka stanowi jedną z gałęzi nauk historycznych. Przedmiotem jej badań jej geneza, kształtowanie się i znaczenie herbów. Heraldyka ustala rolę i sens danego herbu, znaczenie poszczególnych elementów znajdujących się na nim. Jest to możliwe dzięki szczegółowemu studiowaniu historii herbów, źródeł wspominających o ich randze i pozycji itp. świadectw historycznych. Metodą opisu heraldyki jest blazonowanie, czyli specjalistyczny język opisu herbu.   

Herby szlacheckie

Jak narodziły się herby szlacheckie?
Herb szlachecki pojawił się po upadku Imperium Cesarstwa Rzymskiego. Dziś ciężko uwierzyć, ale stanowił on nie więcej jak zwykły podpis. W czasach mrocznego średniowiecza, umiejętność czytania pisania była dostępna naprawdę nielicznym. Jedynie wąska grupa potrafiła podpisać się pismem, dlatego, herb szlachecki, jako znak graficzny do oglądania, stwarzał możliwość znakowania swojej godności oraz pochodzenia oraz odczytania tegoż przez innych. Tak narodziły się herby szlacheckie.

Herby Szlacheckie

Kto był pierwszy?
Badacze analizujący historię, wskazują jednoznacznie na to, który herb szlachecki był pierwszy. Za protoplastę w dziejach heraldyki uznaje się nagrobną płytę Geoffreya Plantageneta z okresu między 1160 r. a 1165 r.  Geoffrey był hrabią Anjou. Istnieją hipotezy zakładające jakby Geoffrey otrzymał tarczę z pierwszym herbem od króla Anglii Henryka I już w roku 1127 r. W związku z tym za początek heraldyki powinniśmy uznać tą datę, jednak nie zachowały się żadne dowody potwierdzające, że pierwszy herb szlachecki pojawił się już wtedy, są jedynie przypuszczenia. Dlatego, historycy kierując się bezpieczeństwem uznają ową płytę nagrobną jako przykład kiedy zaistniał pierwszy herb szlachecki. Choć przypuszczeń i teorii nie brakuje. Nie ma żadnych dowodów, że herby szlacheckie pojawiały się już wcześniej. Jedno jest pewne, herby szlacheckie początek wywodzą ze średniowiecznej Anglii.


do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl