Biżuteria złota - dlaczego jest taka ważna

Powstanie fundacji Konrada Mazowieckiego w Polsce nie jest pewne, lecz bardzo prawdopodobne, omówione przedmioty wykazują bowiem związki z naczyniami dolnoreńskimi. Warto tutaj dodać, że motyw głów na nodusie biżuteria złota pojawia się na kielichach z terenów Pomorza Szczecińskiego około 1300 r., ale w innej interpretacji. Kończąc rzecz o kielichu i patenie Konrada Mazowieckiego, jeszcze raz podkreślić wypada wysoki poziom artystyczny roboty złotniczej, wyróżniający te naczynia nawet w skali europejskiej.

 

Biżuteria złota

Warto też przypomnieć dwa skromne kielichy śląskie, niewątpliwie lokalnej roboty, datowane na około 1230 r. i drugą połowę XIII w. (ten ostatni pochodzi ze Sławnikowic).

Biżuteria złota jako insygnia biskupie

Z całą pewnością z lokalną produkcją złotniczą wiązać można w większo-
ści przedmioty odnalezione w grobach biskupów i opatów. Chodzi tutaj
0 kielichy z patenami i insygnia odkryte w katedrach w Krakowie,
Gnieźnie, Poznaniu, kolegiacie w Tumie pod Łęczycą i kościele opactwa
Benedyktynów w Tyńcu. Do takich zabytków należy srebrny kielich
podróżny {calix viaticus) i patena oraz pierścień odnalezione w grobie
biskupa Maura (zm. 1118). W komplecie tym wyróżnia się patena, na
której wyobrażono rękę Boga Ojca wyłaniającą się z obłoków na tle
krzyża; kielich jest silnie uszkodzony. Podobnie przedstawia się złoty
kielich z pateną odnaleziony w czasie badań przeprowadzonych po
drugiej wojnie światowej w grobie nr 8, w kościele klasztornym w Tyń-
cu, zdeponowany w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu. Na
patenie wyobrażono tutaj także rękę Boga Ojca na tle równoramienne-
go krzyża; oba zabytki datowane są na pierwszą połowę XI w. Podobny
charakter mają kielichy pochodzące z Tumu pod Łęczycą oraz Poznania
1 znaleziony w katedrze wrocławskiej, powstałe w okresie od drugiej
połowy XI do połowy XIII w. Dość ciekawie przedstawiają się również
odkryte w grobach pastorały ze srebra, ołowiu lub kości uzupełnionej
metalem. Na wyróżnienie zasługuje tutaj kurwatura pastorału wydobyta
z grobu nr 8 

 

Biżuteria złota

Biżuteria złota jako artystyczne rzemiosło

Wymienione pieczęcie reprezentują różne typy i mają różną wartość artystyczną. Dość często powtarza się przedstawienie księcia jako miles Christiwalczącego ze smokiem albo gryfem. Warto jeszcze wymienić tłok pieczętny z około 1259 r. z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zachowany w klasztorze Klarysek w Krakowie.

Ten stosunkowo skromny zestaw obiektów stale ulega wzbogaceniu, już to drogą odnajdywania nie znanych dzieł lub też innej determinacji stylistycznej znanych już wyrobów. Przykry jest fakt, że biżuteria złota i  niektóre zabytki cenne z artystycznego i historycznego punktu widzenia nie doczekały się dotąd monograficznych opracowań. Przykładowo nie zostały dotąd zbadane złotniczej roboty ozdoby w formie rozet z rubinami, szafirami, turkusami i perłami, które wzbogacają tzw. mitrę św. Stanisława, datowaną na czas około połowy XIII w., znajdującą się w skarbcu katedry na Wawelu. Biżuteria złota - Przeprowadzenie kompleksowych badań nad polskim złotnictwem z epoki romanizmu ułatwiłoby jego pełniejsze scharakteryzowanie, które ciągle jeszcze ma charakter wstępny.

Bardziej bogato zdobione dzieła biżuteria złota pochodziły z importu, głównie z zachodniej Europy. Lokalne wyroby, jak sądzić można ze skromnych reliktów, dotrwały do naszych czasów; jeśli chodzi o okazalsze dzieła ? nawiązywały do wzorów obcych. Często wprowadzano uproszczenia zarówno w łormie, jak i ornamentyce, przy czym miejscowe wyroby mają niekiedy dobrze wyważone proporcje i ekspresyjną dekorację plastyczną. Związane z dworami książęcymi i klasztorami warsztaty złotnicze czynne były z całą pewnością w Krakowie, na obszarze Wielkopolski, Pomorza i na Śląsku. W stosunku do wcześniej powstałej i mającej już znakomite osiągnięcia sztuki złotniczej na zachodzie, południu i południowym wschodzie Europy w Polsce ta dziedzina rzemiosła artystycznego zaczynała się dopiero kształtować w rozumieniu osiągnięcia własnego odrębnego wyrazu biżuteria złota.

 

 

Biżuteria złota

 

 

 

 

 

Biżuteria złota

Znak zodiaku złoty 585 #2077

Znak zodiaku złoty 585 #2077
Znak zodiaku złoty 585 #2077

Znak zodiaku złoty 585 #2077

Nr. katalogowy: #2077
Model: Z4-WODNIK
Waga: 7.52g

Cena:

1 278,40 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2076

Znak zodiaku złoty 585 #2076
Znak zodiaku złoty 585 #2076

Znak zodiaku złoty 585 #2076

Nr. katalogowy: #2076
Model: Z4-WAGA
Waga: 4.77g

Cena:

810,90 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2075

Znak zodiaku złoty 585 #2075
Znak zodiaku złoty 585 #2075

Znak zodiaku złoty 585 #2075

Nr. katalogowy: #2075
Model: Z4-STRZELEC
Waga: 4.32g

Cena:

734,40 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2074

Znak zodiaku złoty 585 #2074
Znak zodiaku złoty 585 #2074

Znak zodiaku złoty 585 #2074

Nr. katalogowy: #2074
Model: Z4-SKORPION
Waga: 4.85g

Cena:

824,50 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2073

Znak zodiaku złoty 585 #2073
Znak zodiaku złoty 585 #2073

Znak zodiaku złoty 585 #2073

Nr. katalogowy: #2073
Model: Z4-RYBY
Waga: 5.25g

Cena:

892,50 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2072

Znak zodiaku złoty 585 #2072
Znak zodiaku złoty 585 #2072

Znak zodiaku złoty 585 #2072

Nr. katalogowy: #2072
Model: Z4-RAK
Waga: 4.67g

Cena:

793,90 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2071

Znak zodiaku złoty 585 #2071
Znak zodiaku złoty 585 #2071

Znak zodiaku złoty 585 #2071

Nr. katalogowy: #2071
Model: Z4-PANNA
Waga: 3.83g

Cena:

651,10 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2070

Znak zodiaku złoty 585 #2070
Znak zodiaku złoty 585 #2070

Znak zodiaku złoty 585 #2070

Nr. katalogowy: #2070
Model: Z4-LEW
Waga: 6.06g

Cena:

1 030,20 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2069

Znak zodiaku złoty 585 #2069
Znak zodiaku złoty 585 #2069

Znak zodiaku złoty 585 #2069

Nr. katalogowy: #2069
Model: Z4-KOZIOROŻEC
Waga: 3.85g

Cena:

654,50 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2068

Znak zodiaku złoty 585 #2068
Znak zodiaku złoty 585 #2068

Znak zodiaku złoty 585 #2068

Nr. katalogowy: #2068
Model: Z4-BYK
Waga: 6.54g

Cena:

1 111,80 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2067

Znak zodiaku złoty 585 #2067
Znak zodiaku złoty 585 #2067

Znak zodiaku złoty 585 #2067

Nr. katalogowy: #2067
Model: Z4-BLIŹNIETA
Waga: 7.52g

Cena:

1 278,40 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2066

Znak zodiaku złoty 585 #2066
Znak zodiaku złoty 585 #2066

Znak zodiaku złoty 585 #2066

Nr. katalogowy: #2066
Model: Z4-BARAN
Waga: 7.24g

Cena:

1 230,80 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2065

Znak zodiaku złoty 585 #2065
Znak zodiaku złoty 585 #2065

Znak zodiaku złoty 585 #2065

Nr. katalogowy: #2065
Model: 0Z1-WODNIK
Waga: 1.52g

Cena:

260,30 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2064

Znak zodiaku złoty 585 #2064
Znak zodiaku złoty 585 #2064

Znak zodiaku złoty 585 #2064

Nr. katalogowy: #2064
Model: 0Z1-WAGA
Waga: 1.26g

Cena:

216,10 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2063

Znak zodiaku złoty 585 #2063
Znak zodiaku złoty 585 #2063

Znak zodiaku złoty 585 #2063

Nr. katalogowy: #2063
Model: 0Z1-STRZELEC
Waga: 1.46g

Cena:

250,10 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2062

Znak zodiaku złoty 585 #2062
Znak zodiaku złoty 585 #2062

Znak zodiaku złoty 585 #2062

Nr. katalogowy: #2062
Model: 0Z1-SKORPION
Waga: 1.28g

Cena:

219,50 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2061

Znak zodiaku złoty 585 #2061
Znak zodiaku złoty 585 #2061

Znak zodiaku złoty 585 #2061

Nr. katalogowy: #2061
Model: 0Z1-RYBY
Waga: 1.33g

Cena:

228,00 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2060

Znak zodiaku złoty 585 #2060
Znak zodiaku złoty 585 #2060

Znak zodiaku złoty 585 #2060

Nr. katalogowy: #2060
Model: 0Z1-RAK
Waga: 1.45g

Cena:

246,50 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2059

Znak zodiaku złoty 585 #2059
Znak zodiaku złoty 585 #2059

Znak zodiaku złoty 585 #2059

Nr. katalogowy: #2059
Model: 0Z1-PANNA
Waga: 1.38g

Cena:

236,50 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2058

Znak zodiaku złoty 585 #2058
Znak zodiaku złoty 585 #2058

Znak zodiaku złoty 585 #2058

Nr. katalogowy: #2058
Model: 0Z1-LEW
Waga: 1.46g

Cena:

250,10 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2057

Znak zodiaku złoty 585 #2057
Znak zodiaku złoty 585 #2057

Znak zodiaku złoty 585 #2057

Nr. katalogowy: #2057
Model: 0Z1-KOZIOROŻEC
Waga: 1.48g

Cena:

253,50 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2056

Znak zodiaku złoty 585 #2056
Znak zodiaku złoty 585 #2056

Znak zodiaku złoty 585 #2056

Nr. katalogowy: #2056
Model: 0Z1-BYK
Waga: 1.52g

Cena:

258,40 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2055

Znak zodiaku złoty 585 #2055
Znak zodiaku złoty 585 #2055

Znak zodiaku złoty 585 #2055

Nr. katalogowy: #2055
Model: 0Z1-BLIŹNIAKI
Waga: 1.41g

Cena:

239,70 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2054

Znak zodiaku złoty 585 #2054
Znak zodiaku złoty 585 #2054

Znak zodiaku złoty 585 #2054

Nr. katalogowy: #2054
Model: 0Z1-BARAN
Waga: 1.40g

Cena:

238,00 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2053

Znak zodiaku złoty 585 #2053
Znak zodiaku złoty 585 #2053

Znak zodiaku złoty 585 #2053

Nr. katalogowy: #2053
Model: 00Z2-WODNIK
Waga: 1.56g

Cena:

265,20 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2052

Znak zodiaku złoty 585 #2052
Znak zodiaku złoty 585 #2052

Znak zodiaku złoty 585 #2052

Nr. katalogowy: #2052
Model: 00Z2-WAGA
Waga: 1.34g

Cena:

227,80 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2051

Znak zodiaku złoty 585 #2051
Znak zodiaku złoty 585 #2051

Znak zodiaku złoty 585 #2051

Nr. katalogowy: #2051
Model: 00Z2-SKORPION
Waga: 1.53g

Cena:

260,10 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2050

Znak zodiaku złoty 585 #2050
Znak zodiaku złoty 585 #2050

Znak zodiaku złoty 585 #2050

Nr. katalogowy: #2050
Model: 00Z2-RYBY
Waga: 1.23g

Cena:

209,10 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2049

Znak zodiaku złoty 585 #2049
Znak zodiaku złoty 585 #2049

Znak zodiaku złoty 585 #2049

Nr. katalogowy: #2049
Model: 00Z2-RAK
Waga: 1.41g

Cena:

239,70 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2048

Znak zodiaku złoty 585 #2048
Znak zodiaku złoty 585 #2048

Znak zodiaku złoty 585 #2048

Nr. katalogowy: #2048
Model: 00Z2-PANNA
Waga: 1.57g

Cena:

266,90 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2047

Znak zodiaku złoty 585 #2047
Znak zodiaku złoty 585 #2047

Znak zodiaku złoty 585 #2047

Nr. katalogowy: #2047
Model: 00Z2-LEW
Waga: 1.59g

Cena:

270,30 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2046

Znak zodiaku złoty 585 #2046
Znak zodiaku złoty 585 #2046

Znak zodiaku złoty 585 #2046

Nr. katalogowy: #2046
Model: 00Z2-KOZIOROŻEC
Waga: 1.55g

Cena:

263,50 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2045

Znak zodiaku złoty 585 #2045
Znak zodiaku złoty 585 #2045

Znak zodiaku złoty 585 #2045

Nr. katalogowy: #2045
Model: 00Z2-BYK
Waga: 1.60g

Cena:

272,00 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2044

Znak zodiaku złoty 585 #2044
Znak zodiaku złoty 585 #2044

Znak zodiaku złoty 585 #2044

Nr. katalogowy: #2044
Model: 00Z2-BLIŹNIĘTA
Waga: 1.49g

Cena:

253,30 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2043

Znak zodiaku złoty 585 #2043
Znak zodiaku złoty 585 #2043

Znak zodiaku złoty 585 #2043

Nr. katalogowy: #2043
Model: 00Z2-BARAN
Waga: 1.48g

Cena:

251,60 zł

szt.

Znak zodiaku złoty 585 #2042

Znak zodiaku złoty 585 #2042
Znak zodiaku złoty 585 #2042

Znak zodiaku złoty 585 #2042

Nr. katalogowy: #2042
Model: 000Z3-WODNIK
Waga: 1.36g

Cena:

231,20 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl